Η Επιτροπή

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας είναι ένα ανεξάρτητο συμβούλιο τύπου και ηλεκτρονικών μέσων, υπεύθυνο για την αυτορύθμιση της συμπεριφοράς των ΜΜΕ, γραπτών και ηλεκτρονικών.

Η Επιτροπή

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας είναι το Συμβούλιο Τύπου της Κύπρου. Είναι υπεύθυνο για την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εντύπων, ηλεκτρονικών και διαδυκτιακών, και των λειτουργών της.

Είναι ανεξάρτητο από κάθε κρατική επίβλεψη και συμβάλλει στην εξύψωση των επιπέδων συμπεριφοράς των λειτουργών, διασφαλίζει την ελευθερία Τύπου μέσω της αυτορρύθμισης και προασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης.

Ίδρυση

H Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας ιδρύθηκε το Μάϊο του 1997 από το Σύνδεσμο Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών, τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών Ηλεκτρομικών Μέσων και της Ενωσης Συντακτών Κύπρου. Το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου, που είναι ημικρατικός οργανισμός, προσυπέγραψε τους κανονισμούς λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας έξι μήνες αργότερα.

Το σύνθημα της Επιτροπής είναι:

“Για την αλήθεια, τη σωστή ενημέρωση και τα δικαιώματα του πολίτη και του δημοσιογράφου.”

H IΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

O Kώδικας

Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Την ακρίβεια των πληροφοριών
 • Την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις
 • Το δικαίωμα απάντησης
 • Την απόκτηση πληροφοριών
 • Την ιδιωτική ζωή
 • Την υγεία
 • Το πένθος-θλίψη-κλονισμό
 • Την αυτοκτονία
 • Τα παιδιά
 • Τα προσωπικά δεδομένα
 • Το δημοσιογραφικό απόρρητο
 • Τις δυσμενείς διακρίσεις
 • Τις έμφυλες διακρίσεις
 • Τη ρητορική μίσους
 • Τα σεξουαλικά εγκλήματα
 • Το τεκμήριο της αθωότητας
 • Τη δωροδοκία-δωροληψία
 • Οικονομικά οφέλη
 • Την πνευματική ιδιοκτησία
 • Το δημόσιο συμφέρον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Τα μέλη της επιτροπής

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ένα πλήρως ανεξάρτητο σώμα, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα μέρη που την εγκαθίδρυσαν.

Η Επιτροπή αποτελείται από 17 μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα προέρχονται από την Κοινωνία των Πολιτών, ενώ τρία μέλη υποδεικνύονται από την Ενωση Συντακτών Κύπρου, τρία από το σύνδεσμο Εκδοτών, ένα από το ΡΙΚ, δύο από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ένα από τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και δύο από τον Κυπριακό Οργανισμό Εκδοτών Διαδικτύου.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υποβολή Παραπόνων

Η Επιτροπή δέχεται παράπονα (τα οποία πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 ημερών αφ' ότου το επηρεαζόμενο άτομο ή και τρίτο άτομο έλαβε γνώση του δημοσιεύματος ή της μετάδοσης), ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιλαμβάνεται δημοσιευμάτων ή μεταδόσεων τα οποία ενδεχομένως να είναι επιλήψιμα.

Το κοινό μπορεί να υποβάλλει τα παράπονά του γραπτώς ή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στο Διαδίκτυο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Το Έργο και οι Στόχοι μας

Το ακόλουθο σημείωμα του πρώτου Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, Ανδρέα Μαυρομμάτη, που δημοσιεύτηκε ως εισαγωγή στον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, επεξηγεί την αποστολή και τις προϋποθέσεις επιτυχίας της.

"Στις 21 Μαίου, 1997, η Ενωση Συντακτών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Εκδοτών και οι Ιδιοκτήτες Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπέγραψαν τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ένα σύγχρονο Κώδικα που εδράζεται στην αυτορύθμιση και είναι παρόμοιος με τους Κώδικες που ισχύουν σ’ όλες τις δημοκρατικές χώρες που σέβονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι πρόνοιες παρόμοιων Κωδίκων έχουν υποκαταστήσει πεπαλαιωμένες προσεγγίσεις που εβασίζοντο στην ποινικοποίηση και αποτελούσαν κίνδυνο για την ελευθερία της έκφρασης. (Ιδε Ιδρυτική Πράξη και Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας).

Ενα από τα πρώτα μελήματα της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας ήταν η επεξεργασία κανόνων διαδικασίας για να υποβοηθήσει τόσο την υποβολή όσον και την εξέταση παραπόνων. Στους λίγους μήνες από τότε που άρχισε το πραγματικό έργο της Επιτροπής, σχηματίσαμε την εντύπωση ότι έχουμε στα χέρια μας τα εργαλεία που χρειάζονται για να συνδράμουμε την έγκαιρη, έγκυρο και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του πολίτη με απόλυτο σεβασμό της αλήθειας.

Για να επιτύχουμε, όμως, μας χρειάζεται η συνεργασία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και όλων των λειτουργών τους, όπως και η αφοσίωση όλων των μελών της Επιτροπής στο έργο το ποίο εθελοντικά ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας, χωρίς φόβο, πάθος και προκατάληψη.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, κρίναμε πως είναι αναγκαίο να έχει στα χέρια του ο κάθε Διευθυντής Μ.Μ.Ε. και ο κάθε δημοσιογράφος το βιβλιαράκι αυτό (τον Κώδικα) και να μελετήσει προσεκτικά τις πρόνοιες του Κώδικα και των Κανονισμών Λειτουργίας και να τους εφαρμόζει στην καθημερινή του εργασία.

Το βιβλιαράκι αυτό (τον Κώδικα) ενδείκνυται και αξίζει να το μελετήσει και το κοινό, ευρύτερα, για να γνωρίζει πως θα μπορεί, εάν χρειασθεί, να προσφύγει στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Ολοι μας θέλουμε να πετύχει το πείραμα της αυτορύθμισης. Ετσι, ας δουλέψουμε για να γίνει πραγματικότητα. Οι αρχές και οι ερμηνευτικές-κατευθυντήριες γραμμές που θα βρείτε στις επόμενες σελίδες, είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση".