ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας είναι το Συμβούλιο Τύπου της Κύπρου. Στοχεύει στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των εντύπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών ΜΕ και των λειτουργών της.

Η Επιτροπή

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας είναι ένα ανεξάρτητο συμβούλιο τύπου και ηλεκτρονικών μέσων, υπεύθυνο για την αυτορύθμιση της συμπεριφοράς των ΜΜΕ, γραπτών και ηλεκτρονικών.

Είναι πλήρως ελεύθερο από κάθε κυβερνητική ή δικαστική επίβλεψη, διασφαλίζοντας την ελευθερία του Τύπου μέσω της αυτορύθμισης, συμβάλλοντας στην εξύψωση των επιπέδων συμπεριφοράς των ΜΜΕ και των λειτουργών τους και δίδοντας στο κοινό την ευκαιρία καταχώρησης παραπόνων εναντίον των ΜΜΕ όταν αισθάνονται ότι έχουν θιγεί από δημοσιεύματα ή μεταδώσεις.

Περισσοτερα

Ο Κώδικας

Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • την ακρίβεια των πληροφοριών
 • το δικαίωμα της απάντησης
 • την ιδιωτική ζωή
 • τα νοσοκομεία
 • το πένθος-θλίψη
 • την απόκτηση πληροφοριών
 • τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • τη δωροδοκία-δωροληψία
 • το τεκμήριο της αθωότητας
 • τα σεξουαλικά εγκλήματα
 • την προστασία των παιδιών
 • τις δυσμενείς διακρίσεις
 • οικονομικά οφέλη από δημοσιογράφους
 • το δημοσιογραφικό απόρρητο
 • το δημόσιο συμφέρον.

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ